Samfunnsansvar

For oss betyr samfunnsansvar å drive virksomheten vår på en etisk måte, med respekt for klima, miljø og sosiale forhold. 

I tillegg vil vi tilby våre medarbeidere trygge arbeidsplasser, gode utviklingsmuligheter og sosiale forhold som ivaretar alle. Det er vårt samfunnsoppdrag.

Våre bedrifter