Etikk og ansvar

ElteraGruppen ser viktigheten av å ha klare etiske retningslinjer for sine medarbeidere. 

Som rådgivere og leverandør av tjenester, er dette særdeles viktig. Troverdig opptreden, som arbeidsgiver, overfor kunder og overfor leverandører, eiere og andre samarbeidsparter er vårt fundament. 

Retningslinjene slår fast at vi alltid skal gi råd som er best for kunden, at de til enhver tid gjeldende lover og regler følges og at medarbeidere opptrer respektfullt ovenfor andre mennesker i sitt arbeide - både i formelle og mer uformelle sammenhenger. 

ElteraGruppen finner enhver form for korrupsjon uakseptabel. Alle ansatte må utvise stor varsomhet når det gjelder gaver og invitasjoner fra kunder, leverandører og samarbeidspartnere. Det er ikke varslet om kritikkverdige forhold i 2022. 

Vi står for miljøvennlig drift

ElteraGruppen tar miljøansvar og sertifiserer bedriftene som Miljøfyrtårn.

Å være Miljøfyrtårn innebærer systematisk arbeid med miljøtiltak i hverdagen. Virksomhetene oppfyller krav og gjennomfører tiltak for en mer miljøvennlig drift og godt arbeidsmiljø. 

Miljøfyrtårn har tilpassede krav for ulike bransjer, og sertifikatet tildeles etter en uavhengig vurdering. Det leveres årlige miljørapporter, og hvert tredje år blir virksomheten resertifisert. 

Sertifikatet er anerkjent av myndighetene ved offentlige innkjøp og blir stadig oftere et krav fra miljøbevisste selskap og konsern. 

Gode løsninger for kunder og miljøet

Som en samfunnsbevisst aktør er det viktig for oss å tilby de beste løsningene for både kunden(e) og miljøet. Energieffektivisering er et klart eksempel på dette. Energiforbruket i bygg kan reduseres med mellom 30 og 80% ved bruk av ny, datadreven teknologi - et tiltak som er godt for både lommeboka og miljøet.

Husk: Alle bygg som skal bygges eller rehabiliteres, kan ta i bruk teknologi som gjør bygningen mer bærekraftig, energieffektiv og brukervennlig. 

Bygg som møter tilpasningene i samfunnet

Mange har fått smaken på det fleksible arbeidslivet, og slik vil vi også ha det i fremtiden. Det gjør at moderne bygg også må tilpasse seg endrede behov på en enklere og billigere måte enn før. 

Dette er oppdrag vi i ElteraGruppen har solid erfaring med. Teknologien er på plass og godt utprøvd, og det beste er at disse løsningene også kan ettermonteres i eksisterende bygg. 

Sosialt ansvar på arbeidsplassen

Hvordan har folk det på jobb? Blir de sett og tatt hensyn til? Får de oppleve mestring? Får de god opplæring og videreutdanning? Er det sosiale bra? Er bedriftens økonomi sunn, og arbeidsplassene trygge? 

Disse spørsmålene er viktige for oss. Uten å ta ansvar for den sosiale velværen i bedriften, får vi ikke flinke elektrikere som vil videreutvikle fagkunnskapen sin.

Alle disse faktorene er viktige for en bedrift som forstår verdien av å holde på, og utvikle gode medarbeidere. I ElteraGruppen har vi også et klart mål om mer mangfold i rekrutteringen fremover. 

Lærlinger er fremtiden

Vi vil tilby spennende og utviklende jobber til alle som vil satse på det flotte yrket vårt – uansett kjønn eller bakgrunn. 

Alle våre bedrifter tar inn nye lærlinger hvert år.

Vi legger stolthet i å videreutdanne nye, flinke elektrikere til fremtiden. Hos oss er ethvert oppdrag i de beste hender - og hoder!

Våre etiske retningslinjer

Vi i ElteraGruppen skal være en bidragsgiver til et ansvarlig næringsliv og en bærekraftig verdikjede.