Respekt for miljø, klima og sosiale forhold

For oss betyr samfunnsansvar å drive virksomheten vår på en etisk måte, med respekt for klima, miljø og sosiale forhold. I tillegg vil vi tilby våre medarbeidere trygge arbeidsplasser, gode utviklingsmuligheter og sosiale forhold som ivaretar alle.

Miljø

fotballbane

Samfunnsansvar

elektrikere

Sosialt ansvar

Det grønne skiftet

ElteraGruppen er satt sammen av en rekke lokale selskap som hver dag leverer tjenester i et marked med stadig strengere krav, ikke bare til sikkerhet og økonomisk effektivitet, men også til leveranser av løsninger som skal oppfylle kravene til det grønne skiftet. 

En del av vårt samfunnsoppdrag er å fortsette å levere disse løsningene innen vårt felt - hver eneste dag.