Ved å bytte ut armaturen får du ikke bare optimal energisparing - du får også mindre vedlikeholdsarbeid, i tillegg til besparelsen ved sjeldnere innkjøp. 

Det å bytte hele armaturen gir mange fordeler og under har vi listet de viktigste.

1. Ny lysberegning av anlegget: Dette anbefales da vi i dag har ny kunnskap om hva som påvirker menneskene som bruker bygget. Såkalt menneskeorient belysning (HCL) har gitt ikke bare oss, men hele bransjen ny kunnskap om hvordan vi kan bruke belysningen på en mer optimal måte. Vi har laget et eget kapittel om dette i denne brosjyren, hvor du kan l se mer om HCL.

2. Du trenger ikke like mange armaturer: Lysberegninger vises ofte at det er behov for færre armaturer enn det anlegget har i dag.

3. Mer forutsigbarhet: Du får full produktgaranti ved å bytte til nye armaturer.

4. Du sparer inntil 90% energi. Vi har lagt inn flere konkrete eksempler i denne brosjyren hvor du kan se hvor mye energi det er mulighet til å spare og hvilken nedbetalingstid som vil være gjeldene.

5. Lysstyring kan tilpasses det faktiske behovet i anlegget. Med såkalt DALI styring, kan du koble sammen flere deler av anlegget, du kan tilpasse fargetemperaturen gjennom dagen og du kan styre lyset etter det faktiske behovet. Du finner mer informasjon om styring i eget kapitel i denne brosjyren.

6. LED-armaturene har en varighet på opptil 100 000 lystimer. Det betyr at for et kontor med «normal» drift, vil varigheten på armaturen være ca 30 år. 

7. Bedre lysutbytte: Du slipper å bytte LED-lysrør, men vi anbefaler en serviceavtale hvor vi en gang i året går over anlegget. Dette for å sikre blant annet optimalt lysutbytte. 

8. Bedre brannsikkerhet: Eldre armaturer har gjerne plastkomponenter som er utslitt, sprø og kan knekke eller smuldre opp på grunn av den mangeårige oppvarmingen. Dermed bør de uansett skiftes for brannsikkerhetens skyld. 

9. Tryggere løsninger: Ledningene eldes også dersom plast rundt ledninger og andre koblinger smuldrer opp. Det øker brannfaren betraktelig, spesielt om det er mye støv i og rundt armaturen.

Hvorfor anbefaler vi å bytte armaturen?

Siden forholdene og behovene er forskjellige, finnes ingen standard svar, men for de aller fleste vil det være et godt råd å benytte anledningen til å skifte ut hele belysningen til et nytt system hvor også smart lysstyring installeres. 

Det er ingen grunn til å ha unødig høye strømutgifter i flere år til. På grunn av det nye RoHS-direktivet må de gamle lyskildene uansett byttes ut snart.

Bli kjent med RoHS-direktivet

Uansett hvordan du velger å gå utfasingen i møte, har du flere valgmuligheter. Her er noen av dem.