Skreia Renseanlegg 

Skreia Renseanlegg er et av Østre Totens største renseanlegg. Hveem Elektro har installert flere av de elektriske løsningene.
Hveem Elektro har levert hovedtavle, underfordelinger og fordelinger til byggautomasjon, samt ventilasjon, lys, brannvarsling og nødstrømsforsyning. Det er også levert oppkobling mot reservesterømsaggregat.

Skreia Renseanlegg på Østre Toten kommune

Skreia Renseanlegg på Østre Toten kommune 

Skreia Renseanlegg på Østre Toten

Ønsket større grad av automasjon og strømstyring

Ved Skreia Renseanlegg på Østre Toten kommune tar de imot avløpsvann fra store deler av Østre Totens befolkning. Da er det viktig at alt fungerer som det skal, med strømbesparende tiltak der det er mulig. Her har Hveem Elektro bistått med sin kompetanse, og levert i stort omfang.

– Hveem elektro har gjort alt av strøm på bygget. Alt lys er automatisk styrt ved hjelp av sensorer, så vi slipper å slå alt av og på. Timere i alle rom gjør det brukervennlig i tillegg til at vi sparer energi. Jeg er storfornøyd med jobben de har gjort, forteller Asgeir Amlien i Skreia renseanlegg.